CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHO TRẺ HỌC BÁN TRÚ
TRONG TRƯỜNG MẦM NON

THỜI GIANSỐ PHÚTHOẠT ĐỘNG
07h00 - 08h2080 Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
08h20 - 09h0040 Hoạt động học.
09h00 - 09h4040 Chơi, hoạt động ở các góc.
09h40 - 10h1030 Hoạt động ngoài trời.
10h10 - 11h2070 Ăn bữa chính.
11h20 - 13h50150 Ngủ trưa.
13h50 - 14h2030 Vệ sinh, Ăn bữa phụ.
14h20 - 15h3070 Chơi, trải nghiệm, hoạt động theo ý thích.
15h30 - 16h3060 Chuẩn bị ra về và trả trẻ.

 

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHO TRẺ HỌC 02 BUỔI/NGÀY
TRONG TRƯỜNG MẦM NON  

THỜI GIANSỐ PHÚTHOẠT ĐỘNG
07h00 - 08h2080 Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
08h20 - 09h0040 Chơi, hoạt động ở các góc.
09h00 - 09h4040 Chơi, hoạt động ở các góc.
09h40 - 10h1030 Hoạt động ngoài trời.
10h10 - 10h3020 Trả trẻ.
14h00 - 14h2020 Vệ sinh, đón trẻ, chơi.
14h20 - 15h3070 Chơi, trải nghiệm, hoạt động theo ý thích.
15h40 - 16h3050 Chuẩn bị ra về và trả trẻ.